Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego www.esheatpumps.pl (dalej: Serwis), w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczka).

Operatorem Serwisu jest spółka pod firmą: Hefos Sp. z o.o. (dalej: Operator Serwisu). Operator Serwisu jest również administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Serwisem, w tym podanych przez użytkownika w formularzach.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies, poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach. Celem skorzystania przez użytkownika z określonego formularza Operator Serwisu może wymagać podania konkretnych danych, np. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Serwis zawiera wyraźną informację dla użytkownika o takim przypadku.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub co innego wynika z niniejszej Polityki. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu, przesłania zamówionej informacji handlowej itp. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz stosownych aktów wykonawczych do tej ustawy.